Cursussen

Hello Future

Zit je in je laatste jaar op de middelbare school en heb je echt geen idee wat je na je eindexamen wil gaan doen? Het kan behoorlijk frustrerend zijn, maar je bent absoluut niet alleen! Veel leerlingen ervaren keuzestress. Het is een grote en lastige beslissing, over jouw eigen toekomst, die je op een relatief jonge leeftijd moet maken. Dat is zeker niet gemakkelijk en het kan veel stress veroorzaken.

Bij Hello Wolf willen we je helpen bij het maken van deze keuzes . We bieden begeleiding op een coachende manier om je te helpen bij het maken van een beslissing. We oriënteren samen op diverse mbo-, hbo- en universitaire opleidingen. Misschien overweeg je zelfs een tussenjaar, ook daar kunnen we samen naar kijken voor een zinvolle invulling.
Ons motto is: ‘doen wat je leuk vindt’. Wij moedigen onze leerlingen aan om hun passies te volgen en te kiezen wat hen vreugde geeft. We gaan samen op zoek naar jouw talenten en kijken ook naar de gebieden waar je nog kunt groeien. Bovendien kunnen we je ondersteunen bij het ontwikkelen van diverse vaardigheden, zoals: het schrijven van sollicitatiebrieven, het opstellen van een cv of het plannen van je tijd.

Jewordt18.Eenmagischeleetijd,waardoordemaatschappijjeals‘volwassen’
bestempeld.Eigenlijkgek,gezienhetfeitdatjehersenenbiologischgeziennog
nietvolgroeidzijn.Dezeontwikkelinglooptnamelijknogdoortotje24ste
levensjaar.

Watgebeurterdanwelinjehersenennajetwintigste?Erwordenonderandere
diverseverbindingenmethetvoorstegedeeltevanhetbreinverbeterd.Dit
gebiedgebruikenwealswebewustmoetennadenkenoverhandelingen,zoals
bijhetinschattenvanrisico’s.Kortom:jewordtvoorzichtigeroplatereleeftijdenje voert wat minder impulsief handelingen uit.

Echterwordterwelopje18ealheelwatvanjeverwachtvandemaatschappij.Er
wordtookverwachtdatjeinstaatbentzelfjezakenteregelenenteorganiseren.
Ditkanheeloverweldigendzijnenhetkanbestzozijndatjedoordebomenhet
bos even niet meer ziet en belangrijke zaken vergeet.

Deworkshop’Hello18’isspeciaalontworpenvoorjongerentussendeleeftijdv 16en18jaarouddiebinnenkortdespannendeovergangnaarvolwassenheidinNederlandgaanmaken.Dezeworkshopfungeertalseenbetrouwbaregidsom
henstapvoorstapopeeninteractieve,inspirerendeenmotiverendemanierte
begeleidenbijallebelangrijkezakendiezemoetenregelenenwaarzerekening
meemoetenhouden,zodrazedeleeftijdvan18bereiken.Deeerstestapnaarde
volwassenwereld!Onderwerpendieonderanderevoorbijkomenzijn:het
uitkiezenenafsluitenvaneenzorgverzekering,lenenbijDUO,toeslagen,het
schrijven van een CV en sparen.

Praktische zaken

Cursus

Hello Future

Aantal uren

Wekelijkse sessie van 1 uur. Het hele traject duurt tussen de 2 en 8 weken.

Prijzen

We rekenen voor Hello Future een
uurtarief van €49,-.

Hello Future

Samen op zoek naar jouw talenten

Persoonlijk

Divers

Coaching

Waarom kiezen voor Hello Future?

Talenten:

We gaan samen op zoek
naar jouw talenten!

Volgt je hart:

We stimuleren om te doen
wat jij leuk vindt. Doe wat
je gelukkig maakt!

Oriëntatie op
diverse opleidingen:

We oriënteren samen in alle
keuzemogelijkheden van
diverse opleidingen.

Persoonlijke begeleider:

Gedurende het hele traject heb jij je persoonlijke begeleider.

Oriëntatie voor
een tussenjaar:

Mocht een tussenjaar een optie zijn, bedenken we samen een persoonlijk plan.

Meegaan met
opendagen:

Vind je het spannend om de open dagen te bezoeken? Geen probleem! Wij ondersteunen je.

Scroll naar boven

Plan een intakegesprek in ​