Examentrainingen

Hello Examen

Ben je een middelbare scholier die zich voorbereidt op de eindexamens? Bij Hello Wolf begrijpen we hoe stressvol deze periode kan zijn. Daarom bieden we gespecialiseerde examentrainingen aan die jou de boost geven die je nodig hebt om met zelfvertrouwen de examenperiode in te gaan.

Jewordt18.Eenmagischeleetijd,waardoordemaatschappijjeals‘volwassen’
bestempeld.Eigenlijkgek,gezienhetfeitdatjehersenenbiologischgeziennog
nietvolgroeidzijn.Dezeontwikkelinglooptnamelijknogdoortotje24ste
levensjaar.

Watgebeurterdanwelinjehersenennajetwintigste?Erwordenonderandere
diverseverbindingenmethetvoorstegedeeltevanhetbreinverbeterd.Dit
gebiedgebruikenwealswebewustmoetennadenkenoverhandelingen,zoals
bijhetinschattenvanrisico’s.Kortom:jewordtvoorzichtigeroplatereleeftijdenje voert wat minder impulsief handelingen uit.

Echterwordterwelopje18ealheelwatvanjeverwachtvandemaatschappij.Er
wordtookverwachtdatjeinstaatbentzelfjezakenteregelenenteorganiseren.
Ditkanheeloverweldigendzijnenhetkanbestzozijndatjedoordebomenhet
bos even niet meer ziet en belangrijke zaken vergeet.

Deworkshop’Hello18’isspeciaalontworpenvoorjongerentussendeleeftijdv 16en18jaarouddiebinnenkortdespannendeovergangnaarvolwassenheidinNederlandgaanmaken.Dezeworkshopfungeertalseenbetrouwbaregidsom
henstapvoorstapopeeninteractieve,inspirerendeenmotiverendemanierte
begeleidenbijallebelangrijkezakendiezemoetenregelenenwaarzerekening
meemoetenhouden,zodrazedeleeftijdvan18bereiken.Deeerstestapnaarde
volwassenwereld!Onderwerpendieonderanderevoorbijkomenzijn:het
uitkiezenenafsluitenvaneenzorgverzekering,lenenbijDUO,toeslagen,het
schrijven van een CV en sparen.

Waarom kiezen voor examentrainingen bij Hello Wolf?

Trainingsdatum

Datum Training
6 en 7 april Geschiedenis HAVO
13 en 14 april Wiskunde B HAVO
20 en 21 april Wiskunde A HAVO
27 en 28 april Geschiedenis VWO
2 en 3 mei Geschiedenis & Staatsinrichting VMBO GL/TL
4 en 5 mei Wiskunde VMBO GL/TL
11 en 12 mei Wiskunde B VWO
18 en 19 mei Wiskunde A VWO

Let op: Voor de trainingen hierboven kun je je direct aanmelden. Mocht je een training willen volgen voor een vak dat er niet tussenstaat kun je hier bij het aanmeldformulier voor kiezen. Vanaf twee leerlingen laten wij de training doorgaan. Wij zullen z.s.m. contact met u opnemen voor verdere informatie en de data.

Hello Examen Illustration

Examentrainingen

Hello Examen

Indeling

De training duurt twee dagen. De eerste dag duurt van 09.00 uur - 17.00 uur en de tweede dag van 09.00 uur - 16.00 uur.

Prijzen

De tweedaagse training kost €325,- per persoon, inclusief eten en drinken. Materialen, zoals boeken en laptops dienen zelf meegenomen te worden. Na de training wordt de PowerPoint naar de leerlingen gemaild.

Hello Examen

Bereid je voor op een stressvrije
examentijd samen met Hello Wolf.

Examenstof

Oefenen

Vragen

Waarom kiezen voor

Hello 18’ bij Hello Wolf?

01

Een persoonlijke begeleider tijdens de workshop voor al je vragen.

02

Een handige (online) checklist die je mee naar huis kunt nemen.

03

Inzicht in je eigen
financiën.

04

Het creëren van een eigen cv en een persoonlijke format voor een sollicitatiebrief.

05

Essentiële uitleg over toeslagen, studiefinanciering, lenen bij DUO, sparen en meer.

06

De perfecte voorbereiding op de toekomst.

Scroll naar boven

Plan een intakegesprek in ​